Koç Üniversitesinde öğretim üyesi olma sürecine geçişte size yardımda bulunabiliriz. Faydalı olabileceğimiz alanlar:

  • Ders planlaması
  • Ders planı hazırlama
  • Ders hazırlama
  • Öğrenci değerlendirmesinin planlanması ve ders zamanına hazırlık

Yeni fakülte üyelerimizin sıkıntı yaşadığı aşağıdaki alanlarda da destek sağlıyoruz:

  • Öğrencileri öğrenmeleri için motive etmek
  • Etik yaptırımlarla başa çıkma
  • Öğrencilerin katılımını sağlama
  • Öğrencilerin sınıf kurallarına uyumunu ve derse katılımını sağlama

Koç Üniversitesi her yıl belirli sayıda bir öğretim üyesini bünyesine dahil etmektedir. KOLT bu fakülte üyelerinin üniversiteye alışma, genel problemler, bu problemleri analize etme ve öğretme ve öğrenme konularında gelişimleri konularında oryantasyon seminerleri düzenlemektedir.

Yeni gelen  üyelerine verdiğimiz workshopların listesi için İngilizce sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Sayfaya ulaşmak için buraya tıklayınız.