KOLT, her dönem yeni gelen öğretim asistanları (TA) için bir eğitim programı düzenler. Bu eğitim, etkili öğretim ipuçları, öğrenme ilkeleri ve İngilizce’nin öğretim dili olarak kullanılması ve Blackboard & Zoom kullanımı konuları ile ilgili dört ana çalıştaydan oluşmaktadır. Ek olarak, TA’lerin öğretim pratiği yapabilmeleri ve performansları hakkında geri bildirim alabilmeleri için mikro-öğretim oturumları düzenlenir. KOLT ayrıca öğretim üyeleri ve öğrencilerin dönem ortası ders değerlendirmeleri sonucunda gündeme gelen TA’lerin performansları ile ilgili bazı endişeleri gidermek isteyen bölümlerle işbirliği yaparak yeni veya kıdemleri TA’ler için özelleştirilmiş eğitim programları sunar. Ayrıca, lisansüstü öğrenciler öğretim becerilerini geliştirmek için sınıf yönetimi veya not verme gibi seçmeli çalıştaylara da katılabilirler.

 

Bu programın TA’lere kazandırmak istediği bilgi ve beceriler aşağıda listelenmiştir: 

 • Lisans derslerindeki rollerinin önemini anlamak
 • KU kurallarına ve yönetmeliklerine uygun davranmak
 • Öğretim üyeleri ve öğrencilerle ilişki kurarken etik davranış kurallarına uygun bir anlayış geliştirmek 
 • Problem çözme oturumları (PS), Laboratuvar uygulamaları (LAB) ve Tartışma oturumlarında (DS) etkili öğretimin esaslarını öğrenmek
 • Öğrencilerin problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştiren ve öğrencilerin motivasyonunu ve katılımını artıran bir öğrenme ortamı yaratmak
 • Öğretimlerini nasıl değerlendireceklerini ve geliştireceklerini bilmek
 • Ölçme ve değerlendirme uygulamalarına hakim olmak

Programın kapsamı aşağıda ayrıntılı olarak verilmiştir:

 

Etkili Öğretim İpuçları ve Önerilen Uygulamalar

Çalıştay aşağıdaki ana başlıkları içermektedir:

 • KU’ da TA sorumlulukları (KU kuralları ve düzenlemeleri)
 • İlk gün için hazırlık
 • Etkili PS / LAB / DS uygulamalarının yürütülmesi
 • Çevrimiçi öğretim araçları ve uygulamaları
 • Öğrencileri motive etme ve katılımlarını sağlama
 • Adil bir şekilde değerlendirme yapma ve not verme
 • Olumlu öğrenme ortamını teşvik etme (öğrencilerle ilişki kurma yolları ve kuralların belirlenmesi)
 • Lisans öğrencilerinin akademik beklentileri
 • Sınav hazırlığı
 • Ofis saati uygulamaları
 • Birebir öğretim
 • Danışmanlık
 • Öğretimi değerlendirme
 • Öğretim üyeleri ile çalışma
 • Mikro-öğretim uygulaması için hazırlık

Mikro-öğretim

Mikro-öğretim uygulamaları yaklaşık yedi katılımcının olduğu grup etkinliği olarak düzenlenir. Her katılımcının kendi bölümlerine uygun olacak şekilde bilim, mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık, ekonomi, pazarlama gibi alanlardan bir konu seçerek yedi dakikalık bir sunum yapması beklenir. 

Mikro-öğretim uygulamaları gerekli tüm ekipmanların bulunduğu sınıflarda yapılmaktadır. Eğer TA’lerin haftalık sorumluluğu problem çözme oturumlarını gerçekleştirmekse micro-öğretimde de bu uygulamayı yapmaları beklenir. Bilgisayar programlama gibi dersler için TA’ler gerekli olan teknolojiyi sunumlarına entegre edebilirler. Bu durumda, eğer gerekiyorsa kurulumları ayarlamak için KOLT personeli ile iletişim kurmak gerekmektedir.  Uzaktan eğitim durumunda mikro-öğretim uygulamaları Zoom platformu aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. KOLT online öğrenme ortamlarımda etkili öğretim için de öneriler sunmaktadır.

Her sunumun sonunda, gruptaki diğer katılımcılar ve KOLT personeli geri bildirimde bulunur. KOLT personeli, her performansı önceden belirlenmiş kriterlere göre değerlendirir.

Sunumlarında yeterli performansı gösteremeyen TA’ler, öğretim becerilerini geliştirmek amacıyla tekrar mikro-öğretim oturumuna davet edilir. 

TA’lerin daha sonra performanslarını izleyebilmeleri ve kendi uygulamaları ile ilgili özdeğerlendirme yapabilmeleri için sunumlar kaydedilir.

Öğrenme İlkeleri Çalıştayı

Bu çalıştay, öğrenmenin önemli ilkelerini aşağıdaki hedeflere dayanarak sunmaktadır:

 • Öğrenme ve öğretme arasındaki bağlantıyı anlamak
 • Önceki öğrenmeyi, bilginin organizasyonu ve uygulanmasını dikkate alarak etkili öğrenme ortamları oluşturmak
 • Motivasyonu, katılımı ve üstbilişi geliştirmek
 • Öğrenmenin değerlendirmesi ile öğrenmeye yönelik değerlendirme kavramları
 • Geri bildirimin rolü

İngilizcenin Öğretim Dili Olarak Kullanılması

Bu çalıştay, öğretimde dil becerilerinin etkin kullanımı için gerekli bilgileri sunmayı amaçlar. Ana başlıklar aşağıdaki gibi listelenebilir:

 • İngilizce ile öğretimde en iyi uygulamalar ve yaşanan zorluklar
 • Yönlendirici ifadeler ve bağlaçlar kullanma
 • Sınıfta kullanılan dil ve öğrenci merkezli ders yapıları