Türkiye’deki üniversiteler arasında öğrenme ve öğretmeye odaklanan ilk ofis olarak, Koç Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT) Kasım 2009’da kurulmuştur. KOLT’un misyonu Koç Üniversitesi’nde öğrenim ve öğretimi yönlendirerek öğrenim ve öğretimin sürekli gelişimine katkıda bulunmaktır.

 • Öğrencilerin öğrenimini desteklemek,
 • Öğretim üyelerinin eğitimde süreklilik gösterecek mükemmellik hedeflerini desteklemek,
 • Öğretim asistanlarını etkin öğretime hazırlamak ve desteklemek için çeşitli hizmetler sunmaktır.

Öğrenciler için KOLT’un sunduğu hizmetler:

Neredeyse bütün zorunlu dersleri içerecek şekilde, çok sayıda akademik alanda akran desteği. Bu hizmet ya birebir ya da ufak öğrenci gruplarına sunulmaktadır. Akran desteğinden yararlanmak için önceden randevu almak gerekmez. Talep halinde, KOLT bazı dersler için düzenli olarak problem ve gözden geçirme oturumları düzenler. Bu aktivitiler dersleri veren öğretim üyeleriyle koordinasyon halinde yürütülmektedir.

Temel Akademik Beceriler İçin Atölyeler:

 • Etkili not alma,
 • Etkili okuma,
 • Ertelemenin üstesinden gelme,
 • Zaman yönetimi,
 • Sınav hazırlığı,
 • PowerPoint kullanarak sunum hazırlama,
 • İngilizce konuşmada akıcılığı sağlamak için konuşma gruplarıBu gruplar ana dili İngilizce olan değişim öğrencileri tarafından yönetilmektedir.

Öğretim Asistanları (TA)’ler için, KOLT’un sunduğu hizmetler:

 • Etkili öğretme için ipuçları,
 • Öğretmede açıklık,
 • Sınıf yönetimi,
 • Önemli konuları vurgulama,
 • Öğrencileri motive etme,
 • Sınıfta katılımı arttırma,
 • Öğrenme ve öğretmede etik.
 • Öğretme ve öğrenmenin çeşitli yönleri üzerine video ve kitap kaynakları.

Öğretim üyeleri için KOLT öğretimde mükemmelliği destekleyen, üniversitemizin titiz araştırma standartlarına uygun bir dizi hizmet sunmaktadır. Bu hizmetler:
Etkili öğretme üzerine seminerler ve atölyeler.
Aşağıdaki konularda bireysel danışmanlık:

 • Ders programı ve içerik dizaynı,
 • Eğitime ilişkin sorunların tartışılması ve çözüme kavuşturulması,
 • Öğrenci koçluğu,
 • Derslerin video kaydı,
 • Öğretme becerilerinin ve derslerin geliştirilmesi.

Sınıf içi aktivitelerin video kaydı üzerine geribildirim,

 • Yenilikçi Öğretim Bursları (dönem başına 6 derse kadar, her bir ders için 3500 TL’ye kadar), Öğrencilerin derslerin iyi özelliklerine ilişkin geribildirimlerini ve geliştirme önerilerini raporlayan dönem ortası ders değerlendirmeleri. Öğretim üyeleri daha sonra bireysel danışmanlık talebinde bulunabilirler.
 • Sınıf teknolojileri (clicker, tablet, notepad),
 • İnteraktif öğretme kaynakları,
 • Aktif öğrenme bilgisi ve kaynakları,
 • Öğretmenin çeşitli yönleri üzerine video ve kitap kaynakları.

ÖĞRENME VE ÖĞRETMEYE YAKLAŞIMIMIZ

KOLT’un tüm etkinlikleri etkin öğrenim odaklı yaklaşım ile ilerlemektedir. Yerinde eğitim araştırmaları ile belgelenmiş etkin öğrenime katkıda bulunacak tüm eğitim ve öğretim yaklaşımlarını destekleme çabası içindeyiz. Öğrenimin teşviki için en etkin öğretim ve öğrenim yaklaşımları öğrencinin öğrenime aktif katılımının önemini vurgulamaktadır.

Aktif öğrenim, öğrencilere hedeflerinin, ihtiyaçlarının, tercihlerinin ve değerlendirmelerinin dikta edildiği bir ortamdan ziyade öğrencilerin kendi eğitim hedeflerini belirlediği, bireysel öğrenim ihtiyaçlarının ve tercihlerinin farkındalığına sahip oldukları ve kendi öğrenim gelişimlerini değerlendirebildikleri bir ortamda gerçekleşir. KOLT olarak biz Koç Üniversitesi öğrencilerinin bu alanlarda farkındalığa sahip olabilmeleri için gerekli donanımı kazanmanlarını sağlayacak öğrenim ortamını geliştirmeyi üstlenmekteyiz.

Aktif öğrenim, bilginin tekil bir zeminde sunulduğu alandan ziyade öğrencinin, bireysel farklılıklarını kendi öğrenim tercihleri ile uzlaştırdığı bir zemin üzerinden öğrenimini gerçekleştirmesi ile mümkün olur. Bu yüzden, biz KOLT olarak öğrenciden öğrenciye, konudan konuya, öğretmenden öğretmene değişiklik gösterebilecek öğrenim ve öğretim metodlarını desteklemekteyiz. Öğretim görevlilerinin ve öğrencilerin bu farklılıkların farkında olması öğrenim süreçlerini öğretim programı boyunca kolaylaştıracaktır.

Aktif öğrenim, öğrencilerin yeni edindiği bilgileri kendileri ile ilişik problemlere nasıl uygulayabileceğini gösteren örnekleri gözlemlediğinde, bu tür bilgileri gerçek sorunların çözümünde uygulama imkanına sahip olduğunda ve akranları ile yeni edinilen bilgileri tartışabildiğinde gerçekleşir. Biz, aktif öğrenimi teşvik eden öğrenim programının geliştirilmesini bu tür aktivitelerin yapısal zeminini kurarak desteklemekteyiz.