Öğretim Asistanları (TAs) Tartışma Oturumları, Problem Çözme Oturumları ve Lab sınıflarında öğrenmeyi desteklemede aktif rol oynamaktadırlar.  TA’ler genellikle derste öğrenilen soyut kavramlar ile dersin hedeflediği uygulamalar arasında köprü görevini üstlenirler. Bu görevlerini iyi yapabilmek için TAler, öğretim üyeleri ve öğrenciler ile mesleki ilişkilerini sürdürmeli, içeriğe olan hakimiyetini göstermeli, uygulama çeşitliliğinde rahat olmalı, etkili bir öğretici ve rol model olmalıdır. KOLT, TA’lere sınıflarında destekleyici bir öğretme ve öğrenme ortamı oluşturup sürdürebilmeleri için bu süreçteki zorluklarla başa çıkmada yardımcı olmaktadır.

KOLT her dönem, (1) TA’leri KOÇ Üniversitesi’ndeki öğretme ve öğrenmeyi destekleme rollerine hazırlamak ve (2) akademisyen olarak gelecekteki kariyerlerine yardım etmek üzere geniş kapsamlı bir TA Gelişim Programı sunmaktadır. KOLT, farklı departmanlarla işbirliği yaparak bu departmanların ihtiyaçlarına yönelik eğitim programları hazırlamaktadır. Ayrıca birebir danışmanlık uygulaması aracılığıyle TV’lerin öğretim uygulamalarını geliştirmek için bireysel destek veriyoruz. Bunlara ek olarak, TA’ler dil becerilerini geliştirmek için konuşma, okuma ve yazma grupları uygulamalarımızdan ve etkili öğrenme ve öğretme için paylaştığımız video ve okumalardan yararlanabilirler.