Koç Öğrenme ve Öğretme Ofisi (KOLT), Türkiye’deki üniversiteler arasında örnek oluşturacak şekilde üniversitedeki öğrenme ve öğretme aktivitelerine destek vermek amacı ile kurulmuştur. Koç Üniversitesi’nin eğitim misyonu yaratıcı, bağımsız ve objektif düşünebilen, liderlik vasıflarına sahip en yetkin mezunları yetiştirmektir. KOLT bu misyona katkıda bulunmak amacıyla, bilimsel olarak desteklenen ve uluslararası düzeyde önde gelen üniversitelerdeki uygulamalarla kanıtlanmış öğrenme ve öğretme yöntemlerinin Koç Üniversitesi’nde yaygın olarak kullanılmasına öncülük yapmaktadır.

Öğretim üyelerine yönelik programlar: Koç Üniversitesi öğretim üyelerine yönelik etkili öğretim, ders tasarımı, öğrenme-odaklı öğretme yöntemleri, etkili iletişim ve eğitim teknolojisi gibi konularda seminerler, çalıştaylar ve sohbet toplantıları düzenlemektedir. KOLT, yeni öğretim üyelerine yönelik, kapsamlı bir oryantasyon programı sunmaktadır. Bu eğitim programlarına ilişkin video kayıtları, görsel malzemeler ve ilgili dokümanlar üniversitenin öğretim yönetim sisteminde KU öğretim üyeleriyle paylaşılmaktadır. Öğretim üyelerinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda ders gözlemi çalışması yapılmakta ve bireysel danışmanlık hizmeti verilmektedir. KOLT, öğrenci odaklı ve aktif öğrenmenin gerçekleşmesini sağlayacak ders tasarımları için bilgi kaynakları ve bu tür derslerin yenilikçi öğretim yöntem ve teknikleriyle hazırlanması ve uygulanması için Öğretimde Yenilikçilik Bursu adı altında finansal destek de sağlamaktadır. Ayrıca dönem ortasında öğrencilerden dersler konusunda geribildirim alma çalışmalarını yürütmektedir.

Lisans üstü öğrencilere ve asistanlara yönelik programlar: KOLT, lisansüstü öğrencilerini asistanlık görevlerine ve ilerideki akademik kariyerlerine hazırlamak amacı ile öğretim konusunda onların temel bilgi ve becerilerini geliştirecek eğitim ve uygulama programları sunmaktadır. Ayrıca, tez aşamasındaki lisansüstü öğrencilere, zaman yönetimi ve planlama becerilerini geliştirmek, eğitim hedeflerini netleştirmek amacıyla bireysel danışmanlık da verilmektedir.

Öğrencilere yönelik programlar: KOLT, öğrencilerin öğrenme sürecinde karşılaştıkları engelleri ortadan kaldırmak amacıyla, öğrenci odaklı çeşitli programlar sunmaktadır.

Derslerde zorluk çeken öğrenciler için, Akran Destek Birimi’nde öğrencilere bireysel destek verilmekte ve özellikle derslerin sınavlarından önce grupla ders tekrarı çalışmaları yapılmaktadır. Üst sınıftan aynı dersleri daha önce alan ve yüksek başarı gösteren öğrenciler, öğretim üyeleriyle işbirliği içinde arkadaşlarına destek sunmaktadır. Akran desteği sunan öğrenciler, arkadaşlarıyla rahat bir iletişim kurduklarından ve onların karşılaştığı sorunlara empatik yaklaşabildiklerinden bu destek, öğrencilerin sık başvurduğu bir hizmet haline gelmiştir.

Koç Üniversitesi’nin öğretim dili, İngilizcedir. KOLT’un öğrencilere yönelik, İngilizce iletişimi destekleyen, değişim programları kapsamında yurtdışındaki iyi üniversitelerden Koç Üniversitesi’ne gelen veya uluslararası öğrenci statüsünde olup ana dili İngilizce olan öğrenciler tarafından yönetilen İngilizce Konuşma, Okuma ve Yazma grubu çalışmaları vardır. İngilizce iletişimi destekleyici “sohbet grupları” ve akademik yazımı destekleyici bu çalışmalarda katılım genelde beş kişiyle sınırlı tutulduğundan öğrenciler, çok sıkça pratik yapma imkânı bulmaktadır. Ayrıca Almanca ve Fransızca dillerinde de konuşma grupları yapılmaktadır.

KOLT’ta ayrıca bireysel ya da küçük gruplar halinde, öğrencilerin temel öğrenme becerilerini (etkili okuma/ öğrenme, ders dinleme, not tutma, kişiye özgü ders çalışma yöntemleri, sınava hazırlanma, zaman yönetimi, çevrimiçi ortamda ders takibi, gibi) geliştirecek atölye çalışmaları yapılmakta ve birebir danışmanlık hizmeti verilmektedir. Üniversiteye Uyum Programı kapsamında, yeni girişli öğrencilerin üniversitedeki sosyal ve akademik hayata uyumlarını kolaylaştırmayı hedefleyen çevrim içi eğitimler de verilmektedir.

KOLT’un sunduğu programlar, gelişen talep, üniversitenin hedef, ihtiyaç ve vizyonu doğrultusunda belirlenmektedir. KOLT bünyesinde sunulan tüm hizmetler, Koç Üniversitesi öğrencilerinin yaratıcılık, bağımsız ve objektif düşünme ve liderlik potansiyellerine ulaşmalarını amaçlar.

Eğitim Programlarının Değerlendirilmesine Yönelik Hizmetler: KOLT, akademik

programların akreditasyon ve iç değerlendirme süreçlerine destek vermek amacıyla öğretim üyeleriyle, lisans ve yüksek lisans, doktora öğrencileriyle ve mezunlarla anket ve odak grup çalışamaları yapmakta ve bunları ilgili birimlere raporlamaktadır. Bu raporların ve dönem ortası ders değerlendirme sonuçlarının detaylı analizlerini yaparak Koç Üniversitesi’nde eğitimin kalitesini arttırıcı gelişim fırsatlarına odaklanan faaliyetleri gerçekleştirmeye gayret etmektedir.