KOLT’un öğrencilere sunduğu hizmetler alttaki başlıkları kapsamaktadır:

  1. Akran Destek Merkezinde verilen birebir ve grupla ders çalışma ve sınav öncesi ders tekrarı çalışmaları
  2. İngilizce Konuşma, Okuma ve Yazma Grupları
  3. Birebir Akademik danışmanlık hizmeti
  4.  Lisans öğrencilerinin akademik becerilerini geliştirme odaklı seminerler ve atölye çalışmaları

Konuşma Grupları:

KOLT Konuşma Grupları lisans ve hazırlık öğrencilerinin konuşma ve kavrama becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Daha fazla…

Akademik Destek Birimi:

KOLT’un öğrencilere yönelik programlarının temelinde birey odaklı bir anlayış yatmaktadır. Daha fazla…

İyi öğrenen kişi…

 

… akademik ilgilerini açıkça belirlemeye ve ifade etmeye çalışır.

 

… kendi eğitim ihtiyaçlarını belirlemekte aktif rol alır.

 

… eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif bilgi kaynakları arar.

 

… kendi öğrenme biçiminin (stilinin) farkındadır ve bu farkındalığı etkin biçimde öğrenmek için kullanır.

 

… yeni bilgilere verimli bir şekilde ulaşmak için, kendisi için olumlu bir öğrenme ortamı yaratır.

 

… yalnızca yeni bilgi edinmekle yetinmeyip, bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirir ve sentezler.

 

… öğrendiklerini gerçek hayatta karşılaştığı sorunları çözmek için kullanabilir.

 

… akademik ihtiyaç ve sorumluluklarının dışındaki diğer sorumluluklarının da farkındadır, ayrıca bu ihtiyaç ve sorumluluklarını önceliklendirmek ve yerine getirmek için dikkatini ve zamanını nasıl etkin bir biçimde kullanacağını bilir.

 

… İyi öğrenen kişi, akademik hedeflerine ulaşma yolunda kaydettiği gelişimi takip eder ve değerlendirir.