Öğretim Üyeleri için Bireysel Destek

Sunduğumuz bireysel destek hizmetleri Koç Üniversitesi fakültesinin profesyonel gelişimini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu hizmetler, bilimsel eğitim araştırmaları tarafından desteklenen öğretim yaklaşımları doğrultusunda, öğretimi geliştirmeyi hedefleyen tüm fakülte üyelerine verilmektedir. Öğretim üyeleri bir sene içinde, üniversitenin eğitim döneminde olup olmamasından bağımsız olarak, KOLT ile iletişime geçebilir. KOLT öğretim üyelerinin ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlamaktadır.

Bireysel destek hizmeti verdiğimiz alanlardan bazıları:

 • Sınıf içi aktivitelere video ile geribildirim.
 • Ders planlaması
 • Syllabus hazırlanması
 • Dönem ortası ders değerlendirmesi ve ders revizyonu
 • Öğrenci değerlendirmesi
 • Sınıf yönetimi
 • Öğrenci motivasyonu
 • Sınıf içi tartışma ortamı yaratılması
 • Öğrencilerin aktif katılımını sağlayacak metodlar
 • Büyük sınıflarda öğretim
 • Öğrenmede hızlı bir şekilde pozitif etki yaratabilecek öğretim ipuçları
 • Sınıf içinde multimedya ve teknoloji kullanımı (clickers vd.)
 • Öğrencilerin sınıfa hazırlıklı gelmesinin sağlanması
 • Kopya ve intihal ile baş etme