Sınıf Gözlemi

Dersler için video geribildirimleri

Video geribildirimi öğretimi geliştirmek için geniş ölçüde kullanılan pedagojik bir araçtır. Öz-gözlem ile, eğitmenler sınıf dinamiklerini ve kendi öğretme etkinliklerini yeni ve geliştirici bir açıdan değerlendirebilmektedirler.

Sınıf saatiniz KOLT çalışanları tarafından kaydedildikten sonra, DVD’nin bir kopyasını almaktasınız, ve KOLT Direktörü ile birebir konsültasyon sırasında belirlediğiniz konuları tartışabilmektesiniz. Eğer konsültasyon yapmak isterseniz, sınıfınızdaki olumlu yönleri belirten hedef bazlı geribildirim ve geliştirilmesini düşündüğünüz alanlarda destek alabilmektesiniz. Öğretim üyesinin talebi doğrultusunda kaydedilen videolar öğretim üyesinin mülkiyeti olarak düşünülmektedir. Bu yüzden, videolarda gizlilik esası vardır; videolar kopyalanmamakta veya üniversite içinden/dışından üçüncü kimseler ile paylaşılmamaktadır.