Akademik Beceri Çalıştayları

Küçük Çalışma Grupları

Seçmeli Akademik Beceri Çalıştayları 4-5 kişilik gruplar halinde düzenlenmektedir. Seminerlerin başlıkları okuma, not alma, proje geliştirme, sınava girme ve efektif prezentasyon becerileridir.

Güz 2015 KOLT Academik Beceri Çalıştayları

Academic Skills_Fall 2015

Okuma ve Not Alma

Öğrenciler, ön-okuma, aktif okuma ve okuma-sonrası stratejileri ile okuduklarını anlayabileceklerdir.

Kullanılan stratejiler aşağıda belirtilmektedir:

 • Ders kitabının tanınması
 • Beyin fırtınası
 • İpuçları
 • Soru sorma
 • Tarama
 • Gözden geçirme
 • Cornell not alma metodu

Öğrencilerin, her bir strateji için belirli bir görevi (bazen birden fazla görevi) tamamlaması istenmektedir. Örneğin, ‘beyin fırtınası’ stratejisi için, öğrencilerin fikirlerinin (çalıştıkları konu/bölüm ile ilgili fikirlerinin) bir kısmını yazmaları beklenmektedir.

Derslere Katılım ve Not Alma

Öğrenciler, etkin not alarak dersleri daha iyi anlayabileceklerdir.

Kullanılan stratejiler aşağıda belirtilmektedir:

 • Konu hakkında, dersten önce okuma
 • Beyin fırtınası
 • Temel noktaların aranması
 • ‘Sözlü ipuçları’nın dinlenmesi
 • Soru sorma
 • Güvenilir bir kodlama sisteminin geliştirilmesi
 • Cornell not alma metodu
 • Tekrar yapma

Öğrencilerin, her bir strateji için belirli bir görevi (bazen birden fazla görevi) tamamlaması istenmektedir. Örneğin, ‘temel noktaların aranması’ stratejisi için, öğrenciler psikoloji, sosyoloji, dünya uygarlıkları, fizik, ekonomi veya biyoloji derslerinden birinin ilk 3-4 dakikasını dinlemekte ve temel noktaları tespit etmektedirler.

Sınava Girme

Öğrenciler etkin sınav teknikleri ile sınav sorularını daha iyi anlayabileceklerdir.

Kullanılan stratejiler aşağıda belirtilmektedir:

 • Talimatların dikkatlice okunması
 • Soruları önizleme
 • Soruların dikkatlice okunması
 • Zorluk seviyesinin tespit edilmesi
 • Bilginin düzenlenmesi/organize edilmesi
 • Makale (essay) soruları için cevabın planlanması
 • Cevapların tekrar gözden geçirilmesi

Öğrencilerin, her bir strateji için belirli bir görevi (bazen birden fazla görevi) tamamlaması istenmektedir. Örneğin, ‘soruların dikkatlice okunması’ stratejisi için, öğrenciler psikoloji, sosyoloji, dünya uygarlıkları, fizik, ekonomi veya biyoloji soruları okuyarak önemli bölümleri belirlemektedirler.

Zaman yönetimi

Öğrenciler, zaman yönetimi stratejileri kullanarak zamanlarını daha etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.

Tanıtılan stratejiler aşağıda belirtilmektedir:

 • Zaman-öldürücülerin tespit edilmesi
 • Önceliklendirme
 • Çalışma programı oluşturma
 • Çalışma programına uyma

Öğrencilerin, her bir strateji için belirli bir görevi (bazen birden fazla görevi) tamamlaması istenmektedir. Örneğin, ‘zaman-öldürücülerin tespit edilmesi’ stratejisi için, öğrencilerin, zaman kaybetmelerine neden olan unsurları tespit edip listelemeleri beklenmektedir.