Akran Destek Merkezi Yönetim Kurulu

KOLT Akademik Akran Destek Merkezi (AADM) Yönetim Kurulu (YK), Akran Destek Merkezi’nin işleyişine destek vermek amacıyla Güz 2013 yılında kurulmuştur. Kurul, KOLT’un deneyimli akran destekçilerinden KOLT Direktörü ve Yöneticisi tarafından seçilip atanan beş üyeden ve bir başkandan oluşur.

Yönetim Kurulu Başkanı

KOLT tarafından YK üyeleri arasından seçilir ve bir döneme mahsus olmak üzere atanır. Görev süresi biten YK Başkanı YK içinde koordinatör olarak görevine devam edebilir.

YK Başkanı, KOLT ile YK arasında köprü vazifesi görür ve YK’nın işleyişini düzenler. YK bütçesini yönetir. Kendi sorumluluğundaki derslerin akran destekçileri ile görüşür ve çalışmalarını takip eder.

Koordinatör (Yönetim Kurulu Üyesi)

KOLT tarafından YK’da görev almayı isteyen deneyimli akran destekçilerinden 1 dönemliğine seçilir. Her dönem başında yeni atama yapılır veya mevcut kişilerin süresi uzatılır.

Koordinatörler, sorumlu oldukları derslerin akran destekçileri ile YK arasında sürekli iletişimi sağlar ve akran destekçiliği hizmetinin sorunsuz ve verimli (çok sayıda öğrencinin faydalanacağı şekilde ve dersin hocasının onayladığı çerçevede)yürütülmesi için gerekli çalışmaları yürütür.

YK, üyelerinden birinin mezun olması ya da pozisyonundan ayrılması durumunda, boş kalan pozisyon için aday başvuru ve ön seçim sürecini yürütür. KOLT ile beraber yeni üyelerin nihai seçimini gerçekleştirir.

Sonbahar 2016 döneminde KOLT AADM’de görev yapacak Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri (koordinatörler) şunlardır:

Ali Barbaros Küçüknane
ENCL & PSYC

Eren Limon
COMP & ELEC & MATH

İpek Tuncel
MATH

Merve Öztürk
INDR & ECON

KOLT AADM Yönetim Kurulu’nun görevleri şunlardır:

1. Akran destekçisi seçimi ve yerleştirilmesiyle ilgili görevler:
 • Akademik akran desteği verilecek derslerin belirlenmesinde KOLT’a destek olmak;
 • AADM’ye akran destekçisi olmak için başvuran öğrencilerin başvurularını KOLT’un belirlediği kriterlere göre incelemek;
 • Gereken durumlarda adayların örnek bir konu anlatımını veya soru çözümünü dinlemek ve KOLT’a adaylarla ilgili önerilerde bulunmak;
 • Akran desteği merkezinin programının oluşturulmasına yardımcı olmak.
2. Akran destekçisi oryantasyonu, eğitimi ve değerlendirilmesiyle ilgili görevler:
 • Akran desteği verilecek dersin hocası/hocaları veya varsa koordinatörü ile iletişimi yürütmek;
 • Akran destekçilerinin oryantasyonun çalışmalarını yürütmek;
 • Akran destekçilerine dönem başında ve dönem süresince verilecek eğitimleri planlanmak ve içeriklerini geliştirmek;
 • Bu eğitimlerde rol oynama (role-playing) ve kısa ders anlatımları (microteaching) gibi uygulamaları gerçekleştirmek;
 • Akran desteği hizmetinin değerlendirilmesi çalışmasında KOLT’a destek vermek.
3. Akran destek merkezinin işleyişi ile ilgili görevler:
 • Her bir akran destekçisinin dönem boyunca takibini gerçekleştirmek;
 • Derslerin sınav (quiz, ara dönem sınavları ve final) tarihlerini takip ederek sınav öncesinde öğrencilere akran desteği hizmetini hatırlatıcı duyurular göndermek (e-posta ve Facebook yoluyla);
 • Derslerde proje ve ödev teslimi tarihlerini takip etmek;
 • Ders hocalarının önermesi halinde ders, PS veya DS’lerde gözlem yapmak;
 • Akran desteği verilen derslerin hocalarının onayı halinde haftalık veya aylık grup çalışmaları (toplu ders tekrarı) ve/veya sınav öncesi hazırlık çalışmaları düzenlemek ve bu çalışmaları yürütecek akran destekçisine gerekli eğitimi vererek takibini yapmak;
 • Gerektiğinde haftalık veya aylık grup çalışmalarını yürütmek;
 • Akran desteği hizmetinde sorunları tespit etmek ve sorunları gidermeye yönelik çalışmaları yapmak;
 • Akran destekçilerinden geri bildirimler almak;
 • Akran desteği hizmetlerinin raporlanmasında KOLT’a destek vermek.
4. Akran destek merkezinin tanıtımı ile ilgili görevler:
 • Akademik yılın başındaki oryantasyon programı sırasında KOLT’un yeni öğrencilere tanıtımına katılmak;
 • Yeni gelen öğrencilere düzenlenen oryantasyon programı sırasında kulüplerin yanında KOLT’u tanıtan bir bilgi masası kurmak ve tanıtımda faal olmak;
 • AADM’nin hizmetlerini Koç Üniversitesi öğrencilerine çeşitli kanallarla duyurmak;
 • Akran Destek Merkezi Facebook sayfasını yönetmek;
 • Akran destekçilerinin kaynaşmaları amacıyla dönemde iki kere KOLT Happy Hour, dönemde bir kere de KOLT Weekend düzenlemek.