Koç Üniversitesi öğrencilerini yüksek standartlarda yetiştirir. Buradaki çalışmalarında en cok "öğrenmeyi öğretmek" amaçlanmaktadır.

Öğrenciyim

Koç Üniversitesi yüksek beklentili öğrencilere sahiptir. Öğrenciler, Koç Üniversitesi’ndeki çalışmalarından en çok, “iyi öğrenen kişi” olmak için çabalayarak faydalanacaklardır.

Öğrencilerimizin bu yeteneklerini geliştirmek için çeşitli hizmetler aracılığı ile destek sağlamaktayız. Bu servisler, alttaki başlıkları kapsamaktadır:

  • KOLT Öğrenim Destek Merkezi
  • KOLT çalışanları ve öğretim üyelerince sunulan Bireysel Danışmanlık Hizmeti
  • Öğrenim Desteği
  • Akademik performans için destek
Conversation Circles

KOLT Conversation Circles aim to improve speaking and comprehension skills of students in the undergraduate program and the English Language College.

DAHA FAZLA
Akademik Destek Birimi

KOLT’un öğrencilere yönelik programlarının temelinde birey odaklı bir anlayış yatmaktadır.

DAHA FAZLA

İyi öğrenen kişi...

… akademik ilgilerini açıkça belirlemeye ve ifade etmeye çalışır.

… kendi eğitim ihtiyaçlarını belirlemekte aktif rol alır.

… eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için alternatif bilgi kaynakları arar.


… kendi öğrenme biçiminin (stilinin) farkındadır ve bu farkındalığı etkin biçimde öğrenmek için kullanır.

… yeni bilgilere verimli bir şekilde ulaşmak için, kendisi için olumlu bir öğrenme ortamı yaratır.

… yalnızca yeni bilgi edinmekle yetinmeyip, bu bilgileri eleştirel olarak değerlendirir ve sentezler.

… öğrendiklerini gerçek hayatta karşılaştığı sorunları çözmek için kullanabilir.

… akademik ihtiyaç ve sorumluluklarının dışındaki diğer sorumluluklarının da farkındadır, ayrıca bu ihtiyaç ve sorumluluklarını önceliklendirmek ve yerine getirmek için dikkatini ve zamanını nasıl etkin bir biçimde kullanacağını bilir.

… İyi öğrenen kişi, akademik hedeflerine ulaşma yolunda kaydettiği gelişimi takip eder ve değerlendirir.


Öne Çıkanlar

KOLT’u Facebook ve Twitter’da Takip Edin

KOLT’u en güncel haberler, duyurular, etkinliklerden haberdar olmak için Facebook ve Twitter’da takip edebilirsiniz.

FAZLASINI ÖĞREN
KOLT 101 – Akademik Beceri Geliştirme Dersi

KOLT 101- Akademik Beceri Geliştirme dersi akademik anlamda zorluk çeken ve akademik başarısını arttırmak isteyen öğrencilere yönelik olarak tasarlanmıştır.

FAZLASINI ÖĞREN
Konuşma Grupları

KOLT Konuşma Grupları lisans ve hazırlık öğrencilerinin konuşma ve kavrama becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

FAZLASINI ÖĞREN
Akademik Destek Birimi

KOLT’un öğrencilere yönelik programlarının temelinde birey odaklı bir anlayış yatmaktadır.

FAZLASINI ÖĞREN